Brugervejledning download (Generation 3 - NY udgave fra 01.03.2020) (0.4 Mb)
User Guide - English Version (0.2 Mb)
Brukerveiledning - Norsk versjon (0.2 Mb)
Vejledning for beboere/lejere download (Generation 3 - NY udgave fra 01.03.2020) (40.6 Kb)

Brugervejledning - Sådan bruger du din Draindane

Tillykke med din nye Draindane!
 

Det er vigtigt, at du nøje følger alle trinene i denne brugervejledning, da en forkert
monteret eller fejlbetjent Draindane kan medføre vandskade.
Alle der skal betjene Draindane skal gøres bekendt med indholdet af
brugervejledningen.

Pakken indeholder:

 • 1 skål
 • 1 kuvert med:
  • 2 stk. AAA batterier,
  • 1 stk. 8mm rawlplug,
  • 1 skrue (torx 20)
  • 1 gummipakning
  • 1 elektronikpakke: 1 vandsensorboard (printkort 1), 1 kontrollerboard med batteriholder (printkort 2)
  • 1 låg.
 • 1 brugervejledning
Undersøg venligst at alle delene findes i pakken og er hele og intakte. Kontakt din forhandler, hvis du opdager, at en eller flere dele mangler eller er defekte.
 

Værktøj:
 

Skruemaskine (torx 20, ikke med i pakken)
 

Miljøhensyn: 
 

Draindane er produceret i genbrugsplast og kan ydermere bruges igen og igen.
 
Hvis Draindane kasseres må den ikke smides ud med almindeligt husholdningsaffald. Den bør i stedet afleveres på nærmeste genbrugsstation (plast/elektronik). 
 
Alternativt kan Draindane sendes til genanvendelse til:
 
Kirk Plast Complete A/S, 
Hjardalsvej 20, 
7700 Thisted 
 
OBS! Brug aldrig en defekt Draindane. Er der skader på din Draindane, såsom synlige revner i skålen, skal Draindane kasseres.
Draindane ApS, dets ansatte eller forhandlere kan ikke holdes ansvarlige for direkte eller indirekte skader, følgeskader eller utilsigtede skader, tab eller udgifter af nogen art som følge af tab af indtjening, driftsforstyrrelser eller for skader, som på anden vis hidrører fra funktionsfejl, monteringsfejl, betjeningsfejl, brug af Draindane med synlige skader eller lignende. Draindane ApS frasiger sig enhver form for garanti, udtrykkeligt såvel som stiltiende, medmindre andet fremgår i de til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser.

Ibrugtagning

 
 • Draindane er programmeret til at bippe når den er fuld og skal tømmes. Dette sker ved at skålen blinker rødt og der kommer et bip hver halve time.
 • Tømning sker ved at holde en skål op under låget på Draindane. Herefter vippes den lille del af låget ned, og vandet løber ned i skålen
 • Når vandet stopper med at løbe trykkes låget op på plads igen (så det ligger helt plant med resten af låget) og alarmen stopper med at bippe og blinke.
 • Når Draindane er klar til nedtagning blinker dioden grønt og der kommer to korte bip med 6 timers mellemrum. Denne alarm kan deaktiveres ved at trykke på den lille hvide knap i låget i ca. 3 sekunder. 2 korte bip indikerer korrekt deaktivering. Bliver Draindane ikke skruet ned fra loftet inden for 7 dage kommer alarmen igen.
 • Brug aldrig en defekt Draindane. Er der skader på din Draindane såsom synlige revner i skålen skal Draindane kasseres.
 • Umiddelbart efter montering (de første 7 dage) må Draindane ikke efterlades uden opsyn i mere end 1 døgn. Efter den første periode må Draindane ikke efterlades uden opsyn i mere end 2 døgn. Ved fravær som lige beskrevet skal du vippe det lille låg ned og stille en spand på gulvet under Draindane. Hvis denne procedure ikke følges er der risiko for vandskade
Funktioner Normal Alarm ved fuld Klar til nedtagning Batteri ved aktivering Batteriskift
Kontrollys - Røde blink med korte intervaller Vedvarende grønne blink Grønne blink Konstante gule blink
Lydsignal - Et højt bip hvert 30. minut 2 korte bip med 6 timers mellemrum - -

Opsætningsvejledning

 

Inden opsætning

(Nedenstående gælder specifikt for betonbyggerier)
 • Du skal bruge et 8 mm murebor. Såfremt Draindane monteres direkte i et betonelement. Brug altid bor og rawlplugs, der passer til det materiale Draindane skal monteres i.
 • Der bores minimum 50 mm op i loftet
 • Hullet skal være ca. 8-9 cm fra drænhullet. Der bores imellem kanalerne (vær opmærksom på kanalretningen).

Samling og opsæning af Draindane
 

 1. Printkort 1 sættes i skålen, det er vigtigt at kortet bliver trykket helt i bund.
 2. De to AAA batterier sættes i batteriholderen på printkort 2. Dioden blinker grønt ved korrekt isætning.
 3. Tag skruen igennem hullet indefra i keglen. Herefter skubbes gummipoakningen ned over skruens gevind helt ned til keglen. Gummipakningen SKAL sidde imellem loftet og skålen, altså IKKE inde i keglen. Udover at tætne er gummipakningen med til at holde på skruen ved opsætning.
 4. Herefter skrues skålen op i loftet. Vigtig! Skålen SKAL skrues helt op til loftet for at sikre tæthed.
 5. Printkort 2 trykkes fast i låget. Knap og diode skal passe i de to huller i låget. Printkortet SKAL trykkes helt i bund.
 6. Låget med printkort 2 skubbes op på plads i skålen og trykkes i med flere klik til det er plant med skålen. For nemmere montering er der lavet en stregmarkering på skålen der skal ligestilles med stregmarkeringen på låget. Ved korrekt montering følger to korte bip.
 7. Udtømningslåget skal ligeledes trykkes helt op så det ligger plant med resten af låget og skålen. Ukorrekt montering kan være forbundet med risiko for at skålen lækker og der opstår vandskade. 
Obs! Udtømningslåget skal give to klik og skal være trykket  helt i, så det ligger plant med resten af låget og skålen. Ukorrekt montering kan være forbundet med risiko for at skålen lækker og der opstår vandskade.

Det er vigtigt, at du nøje følger alle trinnene i denne brugervejledning, da en forkert monteret eller fejlbetjent Draindane potentielt kan medføre vandskade.
VIGTIGT -  VIGTIGT -  VIGTIGT
 
Umiddelbart efter montering (de første 7 dage) må Draindane ikke efterlades uden opsyn i mere end 1 døgn. Efter den første periode må Draindane ikke efterlades uden opsyn i mere end 2 døgn. Ved fravær som lige beskrevet skal du vippe det lille låg ned og stille en spand på gulvet under Draindane. 
 
Hvis denne procedure ikke følges er der risiko for vandskade.

Hold mig opdateret

Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 50 200 250, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Draindane ApS
Farverland 4
2600 Glostrup
Telefon: +45 50 200 250
E-mail: info@draindane.com
CVR: 40197443
     
Draindane | Falkevej 18 | 2600 Glostrup | Tlf.: 50 200 111