Brugervejledning download (0.1 Mb)
Vejledning for beboere / lejere download (36.8 Kb)

Brugervejledning - Sådan bruger du din Draindane

Tillykke med din nye Draindane!
 

 
Alle, der skal betjene Draindane, skal gøres bekendt med indholdet af brugervejledningen.

Pakken indeholder:


1 skål, 1 låg, 2 elektronikboards, 2 stk. AAA batterier, 1 stk. 8mm rawplug, 1 skrue, 1 brugervejledning.
 
Undersøg venligst at alle delene findes i pakken og er hele og intakte. Kontakt din forhandler, hvis du opdager, at en eller flere dele mangler eller er defekte.
 

Værktøj:
 

Skruemaskine (torx 20, ikke med i pakken)
 

Miljøhensyn: 
 

Draindane er produceret i genbrugsplast og kan ydermere bruges igen og igen.
 
Hvis Draindane kasseres må den ikke smides ud med almindeligt husholdningsaffald. Den bør i stedet afleveres på nærmeste genbrugsstation (plast/elektronik). 
 
Alternativt kan Draindane sendes til genanvendelse til:
 
Kirk Plast Complete A/S, 
Hjardalsvej 20, 
7700 Thisted 
 
OBS! Brug aldrig en defekt Draindane. Er der skader på din Draindane, såsom synlige revner i skålen, skal Draindane kasseres.
Draindane ApS, dets ansatte eller forhandlere kan ikke holdes ansvarlige for direkte eller indirekte skader, følgeskader eller utilsigtede skader, tab eller udgifter af nogen art som følge af tab af indtjening, driftsforstyrrelser eller for skader, som på anden vis hidrører fra funktionsfejl, monteringsfejl, betjeningsfejl, brug af Draindane med synlige skader eller lignende. Draindane ApS frasiger sig enhver form for garanti, udtrykkeligt såvel som stiltiende, medmindre andet fremgår i de til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser.

Ibrugtagning

 
 • Draindane er programmeret til at bippe når den er fuld og skal tømmes. Dette sker ved at skålen blinker rødt og der kommer et bip hver halve time. 
 • Tømning sker ved at holde en skål op under låget på Draindane. Herefter vippes den lille del af låget ned, og vandet løber ned i skålen
 • Når vandet stopper med at løbe trykkes låget op på plads igen og den røde lampe stopper med at blinke.
 • Når Draindane er klar til nedtagning blinker skålen grønt og der kommer to korte bip med to timers mellemrum. Denne alarm og de grønne blink stopper først når låget med elektronikken tages ud af skålen.
 • Batteriskift: Draindane blinker orange når det er tid til at skifte batterier. Batterierne bør skiftes lige så snart Draindane giver tegn for at undgå en eventuel vandskade. Dette sker ved først at tømme skålen for vand som beskrevet ovenfor. Herefter trækkes forsigtigt ned i det lille låg, hvorved hele låget slipper skålen. Låget skal helt fri af skålen, hvorefter batterierne kan skiftes.
Funktioner Normal Alarm ved fuld Klar til nedtagning Batteri ved aktivering Batteriskift
Kontrollys Ingen lampe Røde blink med korte intervaller Grønne blink med langt interval 2 orange blink Konstante gule blink
Lydsignal Intet signal Et højt bip hvert 30. minut 2 hurtige bip efter hinanden med to timers mellemrum 2 bip Intet signal

Opsætningsvejledning

 

Loft

 
 • Du skal bruge et 8 mm murebor. Såfremt Draindane monteres direkte i et betonelement. Brug altid bor og rawlplugs, der passer til det materiale Draindane skal monteres i.
 • Der bores minimum 50 mm op i loftet
 • Hullet skal være ca. 8 cm fra drænhullet. Der bores imellem kanalerne (vær opmærksom på kanalretningen).

Draindane
 

 1. De to AAA batterier sættes i batteriholderen på printkortet. To tydelige bip indikerer korrekt montering.
 2. Printkort 1 sættes i skålen. Krogene på printkortet skal skubbes ned i hullerne i toppen af keglen (illustration 1). 
 3. Herefter skrues skålen forsigtigt op i loftet (må IKKE spændes hårdt da den i så fald kan revne, hvilket medfører utætheder)
 4. Printkort 2 sættes fast i låget (illustration 2). Obs! Printkortet sættes i med batteriholderen væk fra vandproppen. Når printkortet monteres på låget, som vist på illustrationen, må Draindane logoet på printkortet ikke vende på hovedet.
 5. Låget skubbes op på plads i Draindane og trykkes i med flere klik til det er plant med skålen (illustration 3). For nemmere montering er der lavet en stregmarkering på skålen der skal ligestilles med stregmarkeringen på låget inden den trykkes på plads.
Obs! Udtømningslåget skal give to klik og skal være trykket  helt i, så det ligger plant med resten af låget og skålen. Ukorrekt montering kan være forbundet med risiko for at skålen lækker og der opstår vandskade.

Det er vigtigt, at du nøje følger alle trinnene i denne brugervejledning, da en forkert monteret eller fejlbetjent Draindane potentielt kan medføre vandskade.
VIGTIGT -  VIGTIGT -  VIGTIGT
 
Umiddelbart efter montering (de første 7 dage) må Draindane ikke efterlades uden opsyn i mere end 1 døgn. Efter den første periode må Draindane ikke efterlades uden opsyn i mere end 2 døgn. Ved fravær som lige beskrevet skal du vippe det lille låg ned og stille en spand på gulvet under Draindane. 
 
Hvis denne procedure ikke følges er der risiko for vandskade.

Hold mig opdateret

Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 50 200 250, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Draindane ApS
Farverland 4
2600 Glostrup
Telefon: +45 50 200 250
E-mail: info@draindane.com
CVR: 40197443
     
Draindane | Falkevej 18 | 2600 Glostrup | Tlf.: 50 200 111