Salgs- og leveringsbetingelser - Draindane ApS

Draindane ApS


6. marts 2019
1. Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på Draindane.com til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
 
2. For at handle på Draindane.com skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.
 
3. Beløbet for varerne trækkes først på din konto, når varerne afsendes. I forbindelse med dellevering trækkes kun det beløb, svarende til den faktiske levering. Vi tager forbehold for pris- og trykfejl på hjemmesiden og forbeholder os retten til at annullere ordren, hvis der er tale om en væsentlig og/eller tydelig fejl.
 
4. Straks efter bestillingen modtager Du en ordrebekræftelse på, at vi har modtaget bestillingen. Du kan, indtil varen er leveret, få tilsendt en kopi af ordrebekræftelsen ved henvendelse på e-mail info@draindane.com.
 
 
Fortrydelsesret ved forbrugerkøb
 
 
5. Når du handler hos Draindane.com har du 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os. 
 
6. For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen. 
 
7. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag, 1. eller 2. juledag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
8. Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.
 
 
Ved handelskøb 
 
 
9. Når Du handler på Drainedane.com som erhvervsdrivende har du ikke fortrydelsesret. 
 
10. Der tages forbehold for udsolgte varer, prisstigninger hos leverandører, leverandørsvigt og moms- og afgiftsstigninger.
 
11. I det omfang Drainedane.com måtte være ansvarlig, er ansvaret begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger m.v.
 
12. Enhver ordre modtages under forbehold for force majeure. Draindane.com har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen, en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet.
 
Draindane.com er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.
 
 

Returnering 

 
13. Hvis du benytter fortrydelsesretten, skal varerne tilbageleveres til: 
 
Draindane ApS
Farverland 4
2600 Glostrup
 
14. Ved tilbagelevering skal varerne være forsvarligt indpakket. Køber bærer selv ansvaret for pakken/varerne, indtil varerne er modtaget. Køber opfordres til at gemme postkvittering samt evt. track and tracenummer. 
 
15. Køber skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når handlen fortrydes. 
 
16. Draindane.com forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 14 dage efter, du har fortrudt købet.
 
17. Draindane.com gør opmærksom på, pakker sendt pr. efterkrav eller pakker uden omdeling ikke modtages retur.
 
18. Ved returnering skal Køber vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for køb med angivelse af ordrenummer.
 
19. Når varer(ne) er modtaget, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet. 
 
20. Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som anvendt ved bestilling. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet. 
 
21. Udbetaling af købsbeløbet nægtes helt eller delvist, hvis varens værdi er forringet, grundet
 
  • Varen er taget i brug, 
  • Varen er beskadiget imens Køber havde ansvaret for varen
  • Køber har håndtereret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på
 
Reklamation
 
22. Køb på Draindane.com er omfattet af købeloven, herunder mangelsreglerne. Det betyder, at Køber enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. 
 
23. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.  
 
24. Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig, og inden for 2 måneder efter fejlen blev opdaget. 
 
25. Såfremt du handler som erhvervsdrivende hos Draindane.com, skal du reklamere straks efter, at du har opdaget manglen ved varen. 
 
26. Du kan reklamere ved at kontakte Draindane.com via mail til info@draindane.com.
 
Afhængig af den konkrete situation vil du modtage de videre instrukser. 
 
Varen skal sendes til:
 
Draindane ApS
Farverland 4
2600 Glostrup
 
27. Når du returnerer varer, bedes du samtidig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er. 
 
28. Er reklamationen berettiget, refunderer Draindane.com dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse.
 
29. Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og bemærk at pakker som sendes pr. efterkrav eller lignende ikke modtages retur. 
 
Klageadgang som forbruger
 
30. Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til os på mail in-fo@draindane.com.  Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk.
 
31. Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr
 
Persondata: 
 
32. For at du kan indgå aftale med os på Draindane.com har vi brug for følgende oplysninger: 
 
  • Navn

  • Adresse 

  • E-mailadresse

  • Telefon/mobilnummer
 
33. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Draindane.com og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
 
34. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
 
35. Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. 
 
36. Som Køber har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@draindane.com
 
37. Ved at benytte Draindane.com accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. 
 
Tvister og Værneting 
 
38. Køb af varer på info@draindane.com er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de danske domstole.

Hold mig opdateret

Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 50 200 250, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Draindane ApS
Farverland 4
2600 Glostrup
Telefon: +45 50 200 250
E-mail: info@draindane.com
CVR: 40197443
     
Draindane | Falkevej 18 | 2600 Glostrup | Tlf.: 50 200 111